Sąd Konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 8 osób.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

1. Przewodniczący:
arch. Andrzej Bulanda

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

2. Sędzia referent:
arch. Kamil Miklaszewski

Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

Członkowie:

3. arch. Michał Sikorski
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski

4. Paweł Cukrowski
Sędzia ze strony Organizatora, Dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

5. Andrzej Szymański
Sędzia ze strony Organizatora, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń

6. Kamil Szczepkowski
Sędzia ze strony Organizatora, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie

7. Anna Rzeszotarska
Sędzia ze strony Organizatora, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

8. Jerzy Piotrowski
Sędzia ze strony Organizatora, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Funkcję Sekretarza Konkursu pełni:
arch. kraj. Rafał Mroczkowski
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) Oddział Warszawski