Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH
Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów:

Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

  a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych w kontekście wymagań konserwatorskich.
  b) Atrakcyjność rozwiązań zagospodarowania przestrzeni parkowych w kontekście wymagań konserwatorskich.
  c) Efektywność i zasadność rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i programowych budynków.
  d) Efektywność i zasadność rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i programowych zagospodarowania przestrzeni parkowych.
  e) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych zarówno w budynkach jak i przestrzeni parkowej.

  Kryterium drugorzędowe

  a) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji i kosztów jej użytkowania i utrzymania.


  KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
  Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

  Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

  a) Atrakcyjność rozwiązań architektonicznych w kontekście wymagań konserwatorskich.
  b) Atrakcyjność rozwiązań zagospodarowania przestrzeni parkowych w kontekście wymagań konserwatorskich.
  c) Efektywność i zasadność rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i programowych budynków.
  d) Efektywność i zasadność rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych i programowych zagospodarowania przestrzeni parkowych.
  e) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych zarówno w budynkach jak i przestrzeni parkowej.

  Kryterium drugorzędowe

  a) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji i kosztów jej użytkowania i utrzymania.