Aktualności


12.12.2023

Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

Oficjalna Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu Bieżuń


07.12.2023

Organizator informuje, iż oficjalne publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 12.12.2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (parter budynku, sala kominkowa).

Wystawa pokonkursowa będzie dostępna w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (parter budynku, sala kominkowa) w dniach od 12.12.2023 r. (od godziny 15.00) do 15.12.2023 r. Wystawa będzie czynna w godzinach od 9.00 do 16.00.
Prace konkursowe będą także prezentowane od dnia 12.12.2023 r. od godziny 18.00 na stronie internetowej Konkursu (https://konkurs-biezun.sarp.warszawa.pl) w zakłądce „Wyniki Konkursu”

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP, ul. Foksal 2 w Warszawie (parter budynku, sala kominkowa) w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 15.00.


11.11.2023

Opublikowano wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu (Pytania 16 do 17)

Wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu


10.10.2023

Zamieszono informację o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu oraz kwalifikacji Uczestników konkursu do Etapu II Konkursu po przeprowadzonej przez Sąd konkursowy ocenie Opracowań studialnych.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkurs Bieżuń


26.09.2023

Opublikowano Załączniki 6a, 6b1, 6b2, 6b3

ZALACZNIKI PROJKETOWE 6a, 6b1, 6b2, 6b3.ZIP


25.09.2023

Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu (Pytanie15)

Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu


11.09.2023

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 7 do 14)

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu


31.08.2023

Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 6)

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu


29.08.2023

Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 5)

Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu


23.08.2023

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 4)

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu


11.08.2023

Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie Bieżuń


26.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytania 2 do 3) oraz poprawiony w związku z wyjaśnieniami Załącznik nr 3a do Regulaminu

Wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu

Załącznik nr 3a do Regulaminu Poprawka 26 07.2023


24.07.2023

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 1)

Wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu


12.07.2023

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie opublikowane w DUUE


07.07.2023

Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o Konkursie przesłane do publikacji w DUUE